2013      

Startside
Op

DECEMBER 2013

Nyt fra racerepræsentanten

Desværre kom der kun 4 tilmeldinger til den årlige hyrdedag på Fyn, så arrangementet blev aflyst. I det hele taget kniber det med interessen for at hyrde, i alt fald i Spidshundeklubbens regi. Jeg må da også erkende, at det er småt med aktiviteter og tilbud fra den kant. Da hyrdeudvalget blev oprettet for små 3 år siden, og jeg kom til at sidde med i udvalget, var min ambition at vi skulle skaffe og tilbyde træningsmuligheder både på kvæg og får forskellige steder i landet. Jeg ville også gerne at vi havde kunnet skaffe instruktør(er), i hvert fald til at starte noget selvtræning op. Det har desværre vist sig at være mere end forventet op ad bakke. Alene det at finde landmænd som er villige til at stille deres dyr til rådighed har vist sig noget nær umuligt. Og da det endelig lykkedes at finde en i Gyrstinge viste det sig at være et større problem end vi havde regnet med, at dyrene ikke var vant til hunde. Så det er vist så småt ved at løbe ud i sandet. Synd, det var ellers et godt initiativ.

Til gengæld ser det ud til at vi kan få en rigtig god västgöta-dag engang i foråret/forsommeren hos Susanne Rasmussen på Fyn. Og Susanne har et par gode ideer til hvad vi kan få dagen til at gå med, så det skal nok blive godt. Mere i næste nummer, når vi har fået sat dato på.

På opfordring fra vores bladansvarlige har jeg skrevet lidt om mentaltests. Lad mig høre om der er interesse for at vi arrangerer en mentaltest, evt. sammen med andre spidshunde.

I Sverige er Jenny Pleym gået i gang med at kortlægge västgötaspidsens historie i Sverige. Så vidt jeg forstår, er det meningen at det skal udmønte sig i en bog. Det skal blive interessant at se det færdige resultat. Måske kan vi få lidt mere at vide om de tidlige danske västgötaer gennem Jennys arbejde, der hvor jeg strandede da jeg gravede i de danske götaers historie, det kunne jo være fint. Jennys arbejde kan følges på Facebookgruppen Västgötaspets, som for øvrigt også kan byde på mange andre interessante, pudsige og søde historier og billeder.

Det var ordene for denne gang. Jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig God Jul, og et fantastisk 2014.

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant

 

OKTOBER 2013

Nyt fra racerepræsentanten

Siden sidst er Hund og Hest 2013 blevet afviklet. Lene Ellekjær og jeg var deroppe allerede fredag for at erobre os en god plads til vores stand, og for at stille pavillon m.m. op så den var klar til lørdag morgen. Vi fik en god plads under nogle kæmpestore skyggefulde bøgetræer, hvilket var heldigt og dejligt da vejret var meget varmt og solrigt det meste af tiden. Det var nogle meget hyggelige dage, hvor vi fik lejlighed til at få snakket godt sammen på kryds og tværs, både ”os selv”, västgöta-folket, indbyrdes, og med de andre racer, primært spidshundene. Der var ikke så mange gæster som vi måske have håbet på, og som arrangørerne havde regnet med, så der var også god tid til at få en grundig snak med de gæster der var, og der blev uddelt en del racebrochurer, så vi fik da gjort lidt reklame for vores race. Hvis jeg skal gøre status over arrangementet vil jeg sige det på den måde, at jeg glad for at det ikke var noget vi betalte for. Dels var oplægget fra arrangørerne ikke så let at forholde sig til, og det var ikke så godt organiseret som man kunne have ønsket sig. Dernæst er der jo det, at når gæsterne i virkeligheden kommer af helt andre årsager end dyrene/hundene, så er det ikke hundene som er først i gæsternes bevidsthed. Mange gik alligevel hjem med racebrochurer, og måske når de en dag tænker på at anskaffe hund… :o) Men ingen tvivl om at der vil være langt mere interesse for en stand på f.eks. Store Hestedag i Roskilde, hvor det er dyrene der er i centrum, og hundene nærmest en naturlig forlængelse af det egentlige arrangement. Vi må holde os til hvor der sker noget.

Husk Spidshundeklubbens Hyrdeudvalg den årlige Hyrde- og Inspirationsdag hos Jesper Sørensen på Fyn lørdag d. 26. oktober, hvor man kan prøve at hyrde med sin hund enten på får eller kvæg. Det plejer at være en super hyggelig dag, og for mange en overraskende oplevelse at se hvordan ens hund tackler får/kvæg, selvom hunden aldrig har set dyr før. Det er virkelig noget som man kan blive bidt af. Se nærmere info om dagen andetsteds i bladet.

Jeg har ikke hørt om eller fra nogen ang. racetur/træf her i efteråret. Så mon ikke vi skal satse på at næste västgöta-dag bliver til foråret, og at det bliver på Fyn denne gang. Men mere om det når der er kommet mere kød på benet.

Jeg har fået et par reaktioner på min udmelding om at stoppe som racerepræsentant. En af dem var at hvis jeg ”holder ud” til valget i 2015, og dermed får 10 års jubilæum, så ”holder vi en fest”. Det var jo nok værd at tragte efter :o) Det kan da også godt være det er sådan det bliver, men jeg vil nu alligevel gerne om der blev fundet en afløser inden. Men nu er budskabet sendt, så ikke mere om det før der sker noget nyt.

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant

 

AUGUST 2013

Nyt fra racerepræsentanten

Efter et par rigtig gode ture/træf i det jyske var der stemning for at vi fortsætter med at arrangere træf/ture et par gange om året. Det ville være fint hvis vi kunne trække det til Fyn næste gang, så også Østdanmark får en rimelig chance for at være med. Den næste tur måtte gerne være her i efteråret. Jeg har haft en finger i jorden flere steder på Fyn, men ikke fundet brugbare steder. Jo der er selvfølgelig masser af fine steder på Fyn at gå tur med vovserne, men det kniber med at finde steder hvor der også er mulighed for vi kan sidde og spise i nogenlunde tørvejr om nødvendigt, og hvor vi evt. lave nogle aktiviteter. Susanne Rasmussen i Ringe har tilbudt at vi kan være hos dem, men først til næste år, da der skulle noget indhegning og sådan på plads først. Det er der jeg er nået til. Hvis andre kan finde ud af at få arrangeret noget her i efteråret, og finde et godt sted er man mere end velkommen. Ellers prøver jeg at få noget i stand med Susanne til foråret.

Hund og Hest i Andelslandsbyen d. 3.-4. august er ved at være på plads. Vi vil være repræsenteret med en del hunde, og en info-stand, og vi vil være med hvor vi kan for at vise hvad en göta duer til, bl.a. er der programsat demonstrationer af eftersøgning med götaer. Jeg har lagt program for dagene ud på racehjemmesiden. Håber at se rigtig mange västgötaspidser og ejere.

Vores racebrochure er blevet opdateret, så vi har et pænt og informativt ”visitkort” at uddele når lejlighed byder sig, som nu f.eks. i Andelslandsbyen. Dvs. teksten er nogenlunde uforandret, den er gennemlæst af flere og fundet god og dækkende. Men den gamle brochure var med sort/hvide, overkopierede fotos, de er udskiftet med fine og aktuelle farvebilleder. Jeg bokser med at få gemt brochuren i et format som kan læses af alle, når det lykkes bliver den lagt på racehjemmesiden så alle kan se den, og forhåbentlig også hente den til udprintning hvis man har brug for den i papirform.

Lørdag d. 26. oktober holder Spidshundeklubbens Hyrdeudvalg den årlige Hyrde- og Inspirationsdag hos Jesper Sørensen på Fyn, hvor man kan prøve at hyrde enten på får eller kvæg med sin hund. Nærmere info andetsteds i bladet.

Og så til noget helt andet. Jeg har nu været racerepræsentant i omkring 8 år, og jeg føler det er på tide der kommer nye kræfter til, og jeg synes at jeg har gjort min ”borgerpligt” på den front. Så I kommer til at tænke på hvem der kan tage over. Jeg har ikke sat dato på min afgang. Der er officielt valg foråret 2015, men jeg vil være glad hvis en anden vil tage over inden da, måske ved årsskiftet.

Spidshundeklubbens officielle regler om racerepræsentantskift ”i utide” er som følger:

Fratrædelse:

1. Ønsker en racerepræsentant at fratræde før valgperiodens udløb, meddeles dette skriftlig til bestyrelsen, hvorefter suppleanten indkaldes.

2. Fratræder både racerepræsentant og suppleant, udpeger klubbens bestyrelse nye racerepræsentanter for den resterende del af perioden.

Nu har vi jo ingen suppleant, så det bliver §2 der kommer i brug. Det vil være fint hvis der var en kandidat kom bestyrelsen kan pege på, bedst selvfølgelig hvis det er en som racen som sådan bakker op om.

Jeg har været glad for at være racerepræsentant. Det har været interessant, sjovt, ind imellem knap så sjovt, men alt i alt en god tid. Jeg har lært rigtig mange søde mennesker at kende, og det har givet en masse gode kontakter i ind- og udland. Og jeg synes vi har fået stablet et ganske godt kendskab til hinanden, de danske göta-ejere, på benene, med fælles aktiviteter sådan nogenlunde efter behov og ønsker. Som racerepræsentant er det jo lidt af en balancegang mellem avl og opdræt, og hvad deraf følger, og så det der i idrætslivet kaldes ”bredden”, familiehunden og dens mennesker. Jeg synes jeg har forsøgt at dele mig nogenlunde lige over, men med bare 1-2-3 opdrættere i Danmark har hovedvægten nok ligget på bredden.

En af de mere markante ting jeg vil huske var da jeg blev opfordret til at skrive racens historie, som et kapitel i en engelsk bog om västgötaspidsen. Bogen er stadig i planlægningsfasen, men informationerne blev fundet, og historien skrevet. Det var lidt i sidste øjeblik, mange er desværre allerede væk, og med dem mange minder om de første danske västgötaer. Det blev til mange interessante samtaler med mange rigtigt søde mennesker, der alle var utroligt imødekommende. Ikke én var afvisende. Heller ikke hos DKK, hvis registreringsarkiv jeg stod på hovedet i en hel formiddag. Resultatet kan læses på racehjemmesiden. Og netop racehjemmesiden er også et af de punkter jeg er glad for at kunne give videre. Specielt samarbejdet med Susanne Christoffersen om ”Leg og træning”-siderne var meget givende, og resultatet har efter sigende været til stor inspiration for mange. Det kan vi jo kun være stolte af, og glæde os over at vi er med til at give både hunde og ejere et mere interessant liv :o)

Men alting har sin tid, også racerepræsentanter. Jeg synes det er på tide at der kommer friske kræfter til, som kan bidrage med nye tanker og ideer til at udbrede kendskabet til vores dejlige race, til aktiviteter for hundeejerne, og ikke mindst, arbejde for at bevare de danske götaer sunde og racetypiske, både fysisk og mentalt. Så kom frisk, hvis du kunne tænke dig at tage over.

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant

 

JUNI 2013

Nyt fra racerepræsentanten

Søndag d. 5. maj 2013 var den dag foråret havde valgt for alvor at markere sig ved at lade bladknopperne briste, og i det hele taget vise sig fra sin allerbedste side, med høj sol og stille vind. Det var også den dag vi havde vores Västgöta-træf i Ry Hundeskov og ved Skanderborg Sø. Så vi kunne ikke have ønsket os bedre vejr. Eller bedre rammer for den sags skyld. Vi samledes først til en tur på en halv times tid i Ry hundeskov, omkring 15 mennesker og 10-11 hunde. Herefter gik turen til Vestermølle ved Skanderborg Sø, hvor vi spiste vores medbragte mad. På en plæne lige ned til vandet kunne vi lege og træne og hvad vi kunne finde på med hundene. Flere havde medbragt forskellige remedier til leg og træning, og det hele blev brugt flittigt. Lone og Poul, som stod for arrangementet, havde lavet kaffe til os, og bagt kager, så det hyggede vi os med som afslutning på dagen. Alt i alt en meget hyggelig dag, med megen snak og hundeleg. Stor tak til Lone og Poul for en dejlig dag.

Der blev talt om at arrangere et træf igen til efteråret, til oktober. Det blev ikke i første omgang til noget konkret, så mere om det senere.

Lørdag d. 14. september er der Hundens Dag i Tivoli Kbh. Hvis du har lyst til at gå med i raceparaden som repræsentant for götaerne, så kontakt Heidi Taymyr hos DKK på mail heta@dkk.dk. Den første der tilmelder sig får gratis adgang for én person med hund. Hunden skal have DKK stamtavle.

Hund og Hest 2013 i Andelslandsbyen, Holbæk.
Vi har været til møde, vi, dvs. repræsentanter for en del af de hunde- og hesteracer der forventer at deltage. I første omgang skulle vi forsøge at få form på arrangementet. Hvem kommer? Og hvad kan vi bidrage med? Det viste sig at vi hver især stort set havde tænkt i de samme baner: en stand for hver enkelt race, hund eller hest, og så noget demonstration af de enkelte dyrs færdigheder, enten at demonstrere hunden eller hestens specifikke egenskaber, eller, hvor det ikke er muligt, hvad man ellers kan gøre med sin hund/hest. Desværre kan vi ikke vise götaens kvæghyrde-egenskaber, der er intet kvæg i Andelslandsbyen, og vi har ingen kvalificerede hunde. Men vi kan vise eksempler på götaens alsidighed, alt det andet en göta kan, og hvad man kan gøre sammen med sin göta, og det bliver der rig mulighed for. Det bliver sådan at vi får tildelt plads til en stand på plænen ved Hovedhuset, hvor vi kan præsentere racen. Herudover bliver der et centralt område hvor vi kan demonstrere vores hundes færdigheder, sammen med de andre racer, eller hver for sig, det er ikke endeligt på plads. Der er tale om at opstille dele af en agilitybane, nogle rally øvelser, og der vil kunne demonstreres tricks og øvelser. Herudover er der tale om at der skal kunne demonstreres spor og eftersøgning.

Vi efterlyser göta-ejere som vil være med til at bemande standen lørdag og/eller søndag d. 3.-4. august fra kl. 10 til kl. 17. Standen planlægges at være indhegnet, så de som bemander standen vil kunne medbringe sin(e) rare hund(e) så publikum også kan se hundene in natura. Vi skulle gerne have så mange deltagere at standen kan være bemandet, også når nogen går fra for at demonstrere det ene eller det andet. Deltagerne må også meget gerne selv kunne vise noget med sine hunde, men det er ikke et krav.

Deltagere der bemander standen får gratis adgang til Andelslandsbyen. Det kræver at man er med i arrangementet, altså giver tilsagn om at være med til at bemande standen, mindst en dag, gerne begge dage. Man er også velkommen til, efter aftale, ”bare” at komme og demonstrere hvad ens hund kan, men her kan Andelslandsbyen desværre ikke tilbyde gratis adgang. Der er mulighed for overnatning i telt eller campingvogn, med el. Hvis du/I vil være med på holdet, så send mig lige en mail, jo før jo bedre.

Mange hilsner, og god sommer til alle

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant

 

APRIL 2013

Nyt fra racerepræsentanten

Denne gang har jeg ikke rigtigt noget på hjerte. Så i stedet vil jeg byde på en lille billedreportage. Som det vil være nogle bekendt har jeg fået Pipi hjem efter flere omplaceringer. Nu håber jeg hun kan falde til ro her sammen med Glenda. Foreløbig går det rigtig fint. Og det har selvfølgelig afstedkommet en del fotos, som jeg gerne viser frem. Lene Ellekjær har også bidraget med fotos af sine hunde, så det er blevet til en hel lille fotokavalkade :o)

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant

   
   

   
 
   

FEBRUAR 2013

Nyt fra racerepræsentanten

Godt nytår. Håber alle 2-, som 4-benede er kommet ind i det nye år med helbredet i behold.

Der er ikke meget at skrive om denne gang. November/december er der i reglen meget stille omkring vores hunde og hundearrangementer.

På Spidshundeklubbens generalforsamling d. 7. april 2013 skal der bl.a. være valg til Hyrdeudvalget for første gang. Udvalgets medlemmer er på valg hvert 2. år på hhv. lige og ulige år. Da vi 3, som nu har siddet i udvalget i ca. 2 år, alle er blevet udpeget, måtte vi trække lod om hvem som skulle på valg i år, og lodtrækningen afgjorde at formanden Susanne Stig Hansen og medlem Rainer Rasmussen skal på valg i år. Dermed kommer undertegnede på valg i 2014. På generalforsamlingen 7. april 2013 skal der også vælges racerepræsentanter. Jeg genopstiller, hvis ikke der er nogen der har lyst til at overtage.

Jeg vil lige minde om den invitation vi har fået til at deltage i Hund og Hest 2013 i Andelslandsbyen Nyvang d. 3.-4. august. I invitationen skriver de at der skal være et planlægningsmøde når alle interesserede har svaret. I skrivende stund har jeg endnu ikke hørt fra dem, men jeg vil meget gerne høre forslag fra jer til hvad vi kunne finde på for at præsentere vores race. Der har jo været røster fremme om vi ikke burde reklamere for vores race, her er jo en enestående mulighed. Så kom frisk, brainstorm tak ;o) Se invitationen på racehjemmesiden.

Husk at sætte X i kalenderen d. 5. maj, hvor der er Træf i Ry Hundeskov, med efterfølgende træning/hygge ved sejlklubben på Vestermølle i Skanderborg. Se mere på racehjemmesiden.

Afslutningsvis synes jeg lige I skal se de billeder fra Västgöta-dagen i Solbjerg d. 21. oktober, som af for mig ukendte årsager ikke var med i sidste nummer af Spidshunden.

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant