2011      

Startside
Op

DECEMBER 2011

Fra racerepræsentanten

For lige at starte med at følge op på indlægget i sidste nummer, så er referatet fra verdenskongressen i juni kommet. Dvs. det er trykt i den svenske raceklubs blad Västgötaspetsen, men er ikke kommet på SKVs hjemmeside, da der i mellemtiden er opstået noget uenighed om noget af indholdet. I alt fald har det ikke været muligt at få referatet som en fil, så jeg kunne lægge den direkte ud på vores egen hjemmeside. Men jeg arbejder stadig på det, om ikke andet, så scanner jeg det (14 sider!) og lægger det ud.

Den 1. oktober var jeg i Vankiva, Sverige, og få min foreløbig sidste lektion i at hyrdeteste västgötaspidser. Det var på alle måder en rigtig god dag, varm og solrig, og med over 20 hunde til test fik jeg min sag for. Det var utroligt lærerigt, så jeg følte mig godt klædt på, da vi for første gang havde hyrdeanlægstest af västgötaspidser her i Danmark. Det foregik da Spidshundeklubbens Hyrdeudvalg holdt vores første Hyrdedag lørdag d. 29. oktober i Otterup på Fyn. 17 hunde var tilmeldt til hyrdeanlægstest, heraf 4 västgötaspidser – et flot fremmøde til dette på alle måder helt nye tiltag. Det blev en rigtig god dag. Susanne Stig skriver om arrangementet andetsteds her i bladet, men jeg vil sige omkring götaerne, at jeg synes vi havde en rigtig god debut. Jesper Sørensen, som har stedet og dyrene, havde indvilget i at lade os teste götaerne på løse dyr, sådan som man gør i Sverige, selvom han ellers selv tester i fangefold. Det var jeg glad for, både fordi testen så er umiddelbart sammenlignelig med den svenske test, men også fordi jeg kunne overføre det jeg har lært i Sverige direkte på de danske götaer. Det var jo første gang jeg skulle teste på egen hånd, så det var fint at det kunne foregå sådan som jeg kender det. Og jeg synes det gik godt. Selvom der var lidt begyndernerver på lige inden vi startede, så gjorde de kendte betingelser, sammen med en god støtte i Jesper, at jeg følte mig godt rustet til opgaven, og jeg fik da også indtryk af at alle var tilfredse for forløbet. Jeg stod kun for test af götaerne. Jesper stod for tests af de andre racer, som foregik i fangefold, både får og kvæg. Men jeg sugede til mig så godt jeg kunne, viden og erfaring kan man jo aldrig få nok af.

Så er det evigt tilbagevendende spørgsmål jo hvad man så skal bruge sådan en test til? Der er jo ikke så meget sjov ved at få at vide at ens hund har gode eller meget gode hyrdeanlæg, hvis ikke man har mulighed for at træne hundens evner. Men det bliver der. Jeg er glad for at kunne fortælle, at Örjan Skoglund *) har indvilget i at komme til Danmark (Midtsjælland) en weekend, og sætte et kursusforløb i gang. Samtidig er det lykkedes at finde en rar ”bondemand”, som gerne stiller kreaturer og plads til rådighed for vores kursus. I skrivende stund er der ikke meget andet end disse to, men jo dog ret væsentlige ;o) ting der er på plads, udover at jeg kan sige at det formentlig bliver i maj/primo juni. Men jeg arbejder på sagen, og så snart der er nyt lægger jeg det ud på racehjemmesiden.

Mange venlige hilsner, og god jul til alle

Connie Kisselhegn

*) For de der ikke kender Örjan Skoglund, så er han manden i Sverige (og Finland, og Danmark med for den sags skyld), når det kommer til at hyrde kvæg med västgötaspids. Han har selv brugt västgötaspids som kvæghyrdehund i sit arbejde i mange år, har været hyrdeanlægstester i omkring 15 år, og sidder i den svenske raceklubs hyrdeudvalg. En stor entusiast, og samtidig en rigtig god formidler og træner, som samtidig sætter både kvægets og hundens sikkerhed i højsædet.
 

OKTOBER 2011

Fra racerepræsentanten

Så I lille Viktor i morgen-TV d. 12. august? TV2 havde et indslag om ”Guide til det bedste hundekøb - vælg efter livsstil”. Vibeke Knudsen fra DKK var på banen med 4 forskellige racer, en Labrador, en Bomuldshund (Coton de Tulear), en Whippet og – en Västgötaspids, lille Viktor, som på dagen var lige over 4 mdr., og som tronede på skødet af Vibeke. Vibeke fortalte om hundetyper, og om de medbragte racer, og hun gjorde det rigtigt godt. Götaen fremhævede hun som en hund til den aktive familie, som gerne ville arbejde med hunden, og hun fortalte hvor alsidig den er. Tænk at hun havde valgt en Västgötaspids, det var jo helt enestående. Hunden er i øvrigt Ritou’s Viktor Vråk, og bor hos Anita Reuss og Søren Larsen i Køge. 

D. 30. juli var der hyrdemøde i Vårgårda, Sverige, og emnet var "Hvordan skal hyrdningens fremtid indenfor klubben (Specialkluben för Västgötaspets - SKV) udvikles og forbedres”. Der deltog ca. 13 personer med særlig interesse i hyrdning med Göta + 2 repræsentanter for Kroppsvallarne. Kroppsvallarne kan vel nærmest sammenlignes med DKKs hyrdeudvalg, bare er Kroppsvallarne opstået på privat initiativ, og ikke underlagt Svenska Kennelklubbens (SKK), men har søgt medlemskab af SKK som udvalg/organisation. Det var et ganske interessant møde, hvor der bl.a. blev snakket om hyrdeanlægstesten, om den skal fortsætte i sin nuværende form, og hvad den skal kunne føre til, kurser, træningsmuligheder, konkurrencer m.m. I Sverige har der været et par ”studiekredse”, hvor en gruppe er gået sammen og har fundet ud af at arbejde på egen hånd, men det er jo lidt tilfældigt hvem der kender nogen der har kvæg og forhold til træning, og om nogen i kredsen har nogle forudsætninger. Det vil man gerne have sat lidt i system, ligesom man gerne vil udbrede kendskabet generelt til Götaens evner og muligheder indenfor hyrdning. Man vil også arbejde for at anlægs-beskriverne bliver godkendt, ligesom man tænker på om ikke anlægstesten kunne blive officielt godkendt, begge dele i lighed med det vi kender fra mentaltest. Formanden for Spidshundeklubbens hyrdeudvalg, Susanne Stig Hansen, har foreslået at vi laver en ønskeprofil for hver race. Dette forslag havde jeg med til Vårgårda, hvor det blev meget vel modtaget. Alt i alt et givtigt møde, som gav mange gode tanker og ideer med hjem at tage fat på i hyrdeudvalget.

Vi venter stadig på referatet fra verdenskongressen. Årsagen til at det lader vente på sig er angiveligt, at de som forelæste først skal godkende det. At de endnu ikke har fået det klaret, her 3 måneder efter kongressen, synes lidt svært at forstå, og virker noget respektløst overfor kongressens arrangører og deltagere. Men det kan jo være der er noget jeg har misforstået.

Husk Hyrde- og inspirationsdagen på Fyn d. 29. oktober. Når dette læses vil der være udsendt invitation på mail, så dette bare som påmindelse om tilmeldingsfristen d. 2. oktober. Håber vi ses :o)

Mange venlige hilsner
Connie Kisselhegn
 

AUGUST 2011

Fra racerepræsentanten

Siden sidst har Verdenskongressen for Västgötaspids i Sverige fundet sted. Det var et super godt arrangement. 3 dage med stort set alle former for aktiviteter, og spændende foredrag. Tånga Hed Camping lagde plads og faciliteter til, så alt kunne foregå samme sted, det fungerede rigtigt godt. Vi var 2 danskere repræsenteret, Charlotte Hansson og undertegnede. Ellers var der deltagere fra Sverige (selvfølgelig), Finland, Schweiz, Frankrig, Australien, England og sikker flere. Hvor mange i alt ved jeg ikke rigtigt, jeg tror ikke alle var samlet på noget tidspunkt, men et gæt var omkring 80 mennesker og en del flere hunde.

Selve arrangementet var som sagt helt i top. Det bliver alt for meget at skrive om her, men der blev taget referat under foredragene, som bliver udsendt til alle deltagere. Så snart jeg har det sætter jeg det på hjemmesiden.

Men kort fortalt, så startede det hele om torsdagen med udstilling om dagen. Om aften officiel velkomst, indledning, og præsentation af deltagerne, efterfulgt af vin og snacks. Derefter foredrag og debat om dommere, bedømmelser og racestandarder v/Göran Bodegård. Meget informativt, og en god debat. 

Fredag var der indledningsvis noget om HD og HD fotografering v/Mats Lindberg, røntgenteknikker ved et af Sveriges større dyrlægehuse. Han fortalte bl.a. om forskellen på ”almindelige” hundes hofter og hofter hos f.eks. västgötaspids, en af de såkaldte chondrodystrofe (dværgvækste) racer. I den forbindelse diskuteredes forskellen på västgötaspidsens ben, korte ben kontra dværgvækste ben. Forskellen på aflæsning af HD-fotos i Sverige og stort set alle øvrige lande var til diskussion, og man enedes om at SKV skal udarbejde en resolution, hvori det anbefales landenes kennelklubber at vurdere HD-fotos under hensyn til førnævnte forskelle, som de gør i Sverige. Omkring selve HD-fotograferingen anbefalede Mats Lindberg at hunde først bør fotograferes når de er omkring 2 år gamle, fordi først der er deres muskelmasse færdigudviklet, hvilket har betydning for hvordan knoglen ligger i skålen når billedet bliver taget.

Efter Mats Lindberg kom dyrlæge Eva von Celsing på banen, og fortalte om parring, og at få hvalpe. Det var interessant, men der var ikke så meget nyt.

Herefter talte Dr. Kirsi Sainio (Finland) om parring stump-stump. Hun var en fantastisk foredragsholder, talte meget fængslende i et meget let forståeligt engelsk. Emnet var så ikke helt så let forståeligt, genetik for øvede, og da i alt fald jeg kun er letøvet var det om at holde ørerne stive. Hun fortalte om hvad det er der kan gå galt når man parrer stump-stump, og hvorfor. På opfordring tidligere på dagen fortalte hun også lidt om farver, hvordan farver kan hænge sammen med andre genetiske egenskaber, f.eks. medfødt døvhed som kan hænge sammen med den hvide farve.

Efter frokost fortalte Dr. med. vet. professor i oftamologi Andreas M. Komaromy (USA) om sine forskningsresultater omkring øjensygdomme hos götaer, primært i USA. Jeg må indrømme at jeg under det meste af dette foredrag var ude og gå en tur med hundene og få luftet hovedet lidt, så indholdet af dette foredrag må I have til gode til vi får referatet. Men den efterfølgende debat gik meget på om grundlaget for at råbe ”vagt i gevær” var tilstrækkeligt, og hvor lidt og hvor meget betydning medfødte øjensygdomme har i forbindelse med göta-avl.

Til sidst fortalte en repræsentant fra dyreforsikringsselskabet Agria noget statistik om sygdomme og dødsårsager hos götaer. Iflg. Agrias statistik var langt den hyppigste dødsårsag hos västgötaspids trafikdrab, så vidt jeg husker helt oppe omkring 75%. De resterende 25% fordelte sig nogenlunde jævnt over forskellige sygdomme og skavanker. Så man kan vist uddrage at vores race er nøjagtigt så sund som vi gik og troede :o)

Om aftenen var der middag, med svensk alsang og det hele. Alle havde pyntet sig, et par af deltagerne mødte endda op i oprindelig, (lokal?) festdragt. Efter en god middag var der hundematch for de hunde der havde været på udstilling om torsdagen, sådan en ”vind eller forsvind”-match. Det var kun for sjov, men blev alligevel taget meget alvorligt, i al gemytlighed.

Charlotte blev nr. 2 med sin Pippi i første runde, det var hun selvfølgelig meget stolt af, og Lucia, hendes opdrætter, var ikke mindre stolt. Derefter var baren åben, og snakken gik livligt. Det begyndte dog ret hurtigt at tynde ud i rækkerne, det havde været en lang dag, og de fleste skulle ”på” igen dagen efter, så nattesøvnen blev prioriteret.

Lørdag var der konkurrencer, lydighed, agility og rally. Sideløbende med det var der hyrdetest, hvor jeg skulle have min 1. lektion som tester. Min egen Glenda skulle også testes, hun var på som den første. Derefter fulgte jeg med Örjan Skoglund da dagens andre hunde blev testet. I starten følte jeg mig både blind og døv. Men efterhånden som den ene hund afløste den anden begyndte jeg at kunne se forskelle og detaljer. Örjan begyndte også at spørge til hvordan jeg så det ene og det andet, så han kunne få en fornemmelse af hvor lidt og hvor meget der lagrede sig i mit hoved, og jeg på min side fik en idé om hvad man ligesom kunne se, og hvordan man vurderede den enkelte hund. Da dagen var slut havde jeg vel gået med på omkring 15-16 hunde, og var blevet en hel del klogere på götaens hyrdeegenskaber. Jeg glæder mig allerede til min næste ”lektion” i Vankiva til oktober. Efter denne lektion skulle jeg gerne være klar til at kunne teste i Danmark.

Og så var verdenskongressen forbi, og folk begyndte at bryde op og trille hjemad efter 3 fantastiske dage. Et imponerende arrangement, og yderst velorganiseret. Det var sjovt at møde så mange forskellige göta-mennesker, og snakke ”fag” og alt muligt andet. Mange gode kontakter blev etableret, og  mange, som man kendte af navn kom der pludselig ansigt på. Et rygte som hurtigt begyndte at løbe var at der skal afholdes verdenskongres igen i 2014, denne gang i Finland. Godt der er så lang tid til at spare sammen ;o)

Der er hyrdemøde i Vårgårda d. 30. juli, hvor "Hvordan skal hyrdningens fremtid indenfor klubben (SKV) udvikles og forbedres” er på tapetet. Det regner jeg med at deltage i. Det skal blive ganske interessant at høre hvilke tanker og idéer de forskellige hyrdefolk i Sverige går og pusler med, og kunne hente inspiration med hjem.

Og mere hyrdning. Vores Hyrdetest/inspirationsdag d. 29. oktober 2011 er ved at være på plads (se Susanne Stigs indlæg her i bladet). Vi regner med at hyrdetests af västgötaspids kommer til at foregå efter svensk forbillede, og västgötaspidserne bliver testet på kvæg. Jeg sender invitationen ud på mail når vi kommer lidt nærmere.

Mange gode sommerhilsner
Connie Kisselhegn
 

JUNI 2011

Fra racerepræsentanten

Så blev det endelig forår, med pragtfuldt vejr. Det gode forårsvejr nød vi også godt af på vores Västgöta-tur d. 1. maj. 12 mennesker og lige så mange hunde, heraf 9 götaer havde fundet vej til Geels Skov (se billeder). Det blev en rigtig dejlig tur i den smukke forårsskov, med en masse snak, og en masse hundeleg. Efter at have gået en tur på små 1½ time sluttede vi af med medbragt kaffe, og Trines hjemmebagte kanelsnegle. Tusind tak til Trine for den gode tur, og for de gode snegle.

Hyrdeudvalget er på stand-by indtil et stykke ind i juni. Til den tid har vi været ovre hos den fynske hyrde Jesper og fået en snak med ham, og jeg har været i Sverige og begyndt min oplæring som hyrdetester. Derefter er vi forhåbentlig blevet så meget klogere at vi kan komme videre. Én ting er dog så godt som sikker – vi satser på at holde hyrdedag lørdag d. 29. oktober på Fyn, og herefter fast hvert år den sidste lørdag i oktober. Hvad dagen kommer til at indeholde er endnu ikke fastlagt, deltagerprisen heller ikke. Men hold dagen fri, hvis du er interesseret i at hyrde med din hund.

I juni er det også tid til Verdenskongressen i Sverige. Det skal nok blive nogle spændende dage. Mere om det næste gang.

D. 15. maj er der racerepræsentantmøde i Nyborg. Racerepræsentantmøder afholdes hvert 2-3 år, og bruges til at få en snak om racerepræsentanternes rettigheder og pligter omkring racehjemmesider, økonomi, arrangementer m.m., klubbens forventninger til os, og vores forventninger til klubben, samt hvad de enkelte racerepræsentanter ellers går og pusler med af tanker og idéer. Også mere om det næste gang.

Rigtig god sommer til alle

Mange hilsner
Connie Kisselhegn
 

APRIL 2011

Fra racerepræsentanten

Brrr, stadig vinter i Danmark. Men det får vel ende.

Der er godt gang i hyrdeudvalget. Der kommer mange gode tanker og ideer på bordet. Andet steds her i bladet har Susanne Stig skrevet om udvalget, og hvad vi er blevet enige om indtil nu. Som det fremgår er én af udvalgets målsætninger at vi kan holde hyrdetests, som er målrettet de respektive racer, her i landet. Jeg har fået mulighed for at blive oplært i at hyrdeteste af Örjan Skoglund i Sverige. Det kommer til at foregå hen over sommeren i år. Samtidig har vi fundet en hyrde på Fyn, som har kvæg. Så med det ene og det andet skulle vi fra efteråret kunne hyrdeteste västgötaer her i Danmark. Der kan måske også blive mulighed for kurser. Susanne Stig og jeg regner med at tage over og får en snak med den fynske hyrde engang i juni.

Vi efterlyser danskejede hanhunde på vores hjemmeside. Det er efterhånden et problem at finde passende hanhunde til parring her i Danmark. Dem vi kender er enten i slægt med tæven, eller har været brugt. Men med et anslået antal på omkring 150 västgötaer i Danmark MÅ der findes brugbare hanhunde her i landet. Vi skal ”bare” finde dem, og få deres mennesker til at få dem avlsgodkendt. Indtil nu har efterlysningen resulteret i at vi nu har 3 hanhunde på lisen. Hertil kommer i løbet af foråret en ny hund, som endnu ikke er registreret i Danmark, nemlig Rätt O Slätt Vänlige-Valther. Vi håber der kommer flere til, vi kan aldrig få for mange. Så hvis du selv har en hanhund, eller du måske kender nogen som har, så kik forbi vores hjemmeside og se hvordan hunden kommer med på listen.

Søndag d. 1. maj kl. 10 går vi en tur i Geels Skov på Sjælland. Trine Thomsen har taget initiativ til en hyggetur med vovserne, hvor vi kan gå en tur i den dejlige forårsskov, og få et par hyggelige timer med "ligesindede".

Vi mødes på P-pladsen på Vangebovej, lige overfor tennisbanerne (i "hjørnet" mellem Vangebovej og Søllerødvej)

Geels Skov er en hundeskov, så der bliver rig lejlighed for hundene til at springe frit omkring og lege med hinanden.

Hvis der er interesse for det kan Lene Ellekjær og jeg give et par tips til øvelser, som man kan krydre hundeturen med. Og Lene vil gerne vise hvordan man kan komme i gang med at søge efter genstande og personer.

Så medbring hund(e), masser af guffer, kaffe og evt. madpakke

Omkring SKVs Verdenskongres d. 2.-4. juni skal jeg først lige henlede opmærksomheden på at den er flyttet fra Simmatorp til Vårgårda. Check SKVs hjemmeside for nærmere info http://www.skv76.se/. Jeg begynder at få forespørgsler om hvem der skal derop, og om vi kan finde ud af at følges ad eller køre sammen, og omkring overnatning. Så hvis du/I regner med at skulle derop, så giv mig et praj, så vil jeg prøve at koordinere. Jeg regner med at være der alle dagene, og har booket plads på Tånga Hed Camping http://www.tangahed.se/. Jeg tror de fleste regner med at bo der.

Det var ordene for denne gang. Rigtigt godt forår til alle.

Mange hilsner
Connie Kisselhegn
 

FEBRUAR 2011

Fra racerepræsentanten

Det er i skrivende stund d. 1. januar 2011. GODT NYTÅR. Er netop hjemkommet fra en god lang tur på stranden for at få renset hundehovederne for nattens fyrværkeri-skræk. Det var gammelhunden som var bange, trods alverdens foranstaltninger. Det var en lidt drøj omgang. Heldigvis forstod husets 10 mdrs. hvalp ikke et pluk af hvorfor gammelhunden tog sådan på vej. Men begge vovser var glade for at komme ordentligt ud og røre sig, og vejret har været pragtfuldt, let tø og strålende sol. Det har ellers været småt med de gode ture og udendørs træning på det sidste, sne og is har dækket landskabet så det har været nærmest umuligt at færdes. Men et par døgn med temperaturer lige over plus har hjulpet lidt på det. Når dette læses er det forhåbentlig igen blevet muligt at færdes frit i by og på land.

2011 byder på noget helt enestående: en Verdenskongres for Västgötaspids-interesserede! Vores svenske ”moderklub” Specialklubben för Västgötaspets (SKV) har gennem et par år forberedt et 3 dages arrangement for västgötaspids-interesserede verden over. Nu er arrangementet så meget på plads at man har lagt program ud på klubbens hjemmeside http://www.skv76.se/. Der bliver 1½ dag med indlæg fra forskellige kapaciteter indenfor hundeverdenen, professorer, dyrlæger m.m. om avl og opdræt, racens sundhed, og emner som optager opdrættere i forskellige lande. Herudover officiel udstilling og lydighedskonkurrencer, og uofficielle agility- og rally-konkurrencer. Alt i alt en helt enestående mulighed for at træffe västgöta-folk fra mange lande, få knyttet kontakter, og hørt hvad der rører sig indenfor racen i andre lande. Arrangementet er for alle interesserede, og man kan frit vælge at deltage i det hele, eller bare noget af det. Tilmelding skal ske senest d. 27. april 2011, og info om tilmelding og programmer for de enkelte dage kan som nævnt ses på SKVs hjemmeside. Der er lagt et link til SKV på vores egen racehjemmeside.

Hyrdeudvalget holder møde d. 29. januar. Lige nu er der ikke noget nyt. Jeg har taget kontakt med Örjan Skoglund i håb om at kunne høste lidt af hans erfaringer, men i skrivende stund har jeg ikke hørt fra ham. Så snart der er nyt lægger jeg det ud på hjemmesiden.

Mange hilsner, og ønsket om et godt og aktivt 2011

Connie Kisselhegn