2008      

Startside
Op

DECEMBER 2008

Så skete det igen: indlæg til vores race i sidste nummer af Spidshunden var ikke med! Jeg havde ellers håbet at den type problemer var ophørt med den forrige redaktørs afgang. Man bliver snart helt paranoid - hvorfor går det altid ud over os? Denne gang skulle indlægget angiveligt have været med i første omgang, men være blevet slettet igen ved en fejl! Lad os håbe at det var sidste gang vi oplevede at blive udeladt.

Der er ikke meget at berette denne gang. Den planlagte mentaltest d. 25. oktober måtte aflyses pga. for få tilmeldinger. De Västgötaspidser der var tilmeldt i første omgang meldte afbud, så jeg stod tilbage med 5 tilmeldinger, alle fremmede racer, mod nødvendigt mindst 8, og helst 10. Et eller andet sted synes jeg også det ville have været lidt underligt at gennemføre et arrangement for Västgötaspidser udelukkende med hunde af andre racer. Jeg havde selvfølgelig gjort det, hvis jeg havde fået de nødvendige tilmeldinger, det hele var jo arrangeret, men det arbejde jeg lægger i det er jo først og fremmest for vores egen race. Men hvorfor den manglende interesse? Er det blevet for dyrt? DKK har hævet priserne betragteligt indenfor det sidste års tid, og med øgede brændstofpriser = øget kilometergodtgørelse til beskriverne, så var deltagerprisen steget betragteligt i forhold til vores test i maj 2007. Eller måske er vi ganske enkelt for få til den slags arrangementer? Det må vi selvfølgelig have en snak om, om vi overhovedet skal have den type arrangementer fremover. Hvad mener I? Og hvad har I af ønsker til race-arrangementer? Lad os få nogle tanker og ideer på banen.

Men når der nu ikke sker så meget på aktivitetssiden, så bliver der tid til at få kikket på racehjemmesiden, specielt arbejder jeg på at få lagt noget ind omkring alt det man kan lave med sin hund. Susanne Christoffersen er værdifuld konsulent på projektet. Susanne har en masse erfaring at høste af, både omkring egentlig træning af hunde, specielt næsearbejde, som er Susannes "kæphest", men også en masse ideer til sjov og leg. Al denne viden og erfaring får vi lov at høste af, så vi kan få nogle ideer til hvad vi kan lave med vores hunde, både for nye hundeejere, men forhåbentlig også ny inspiration til "gamle" hundeejere. Når dette kan læses i bladet vil en del være lagt på hjemmesiden, der kommer mere efterhånden som skrivekløen, og inspirationen melder sig.

Det var vist alt hvad det kunne blive til denne gang. Så jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig god jul, og et godt nytår :o)

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


OKTOBER 2008

Siden sidst

I augustnummeret af Spidshunden fik vi sørme en Västgötaspids på forsiden. Det tror jeg er første gang i alle de år jeg har været medlem af SPK. Det hang selvfølgelig sammen med den udmærkede ide bestyrelsen (Vicki) havde fået, med at have et raceportræt af en SPK-race i hvert nummer af Spidshunden. Vi blev taget lidt på sengen, for jeg havde ikke lige været opmærksom på, at man havde valgt at starte med vores race. Men et par af vores ihærdige fotografer, Susanne Christoffersen og Lene Ellekjær, reagerede hurtigt, og støvede på rekordtid gemmerne igennem for fotos, og sammen med et par af mine egne fotos + teksten fra vores racebrochure kom der alligevel et ganske fint raceportræt ud af det.

World Dog Show 2008

3.-6. juli 2008 var der Verdensudstilling i Stockholm med sideløbende klubudstillinger. Ikke mindre end 20.700 hunde fordelt på 342 racer var tilmeldt, heriblandt ca. 180 Västgötaspidser. Så der har jo været noget at se på. Jeg fik desværre ikke selv mulighed for at tage til Stockholm, men efter sigende var hele udstillingen utroligt velorganiseret, lige fra tilkørselsforhold, parkering, dyrlægekontrol til toiletforhold og salg af mad, alt fungerede med et minimum af ventetid. Ubegribeligt nok blev der også her efterladt hunde i solvarme biler, også disse hunde oplevede et minimum af ventetid, konstant patruljering omkring de parkerede biler, konstant advarsel i højtalere, og så - kort proces, fandt man en hund i en varm bil blev der slået en rude ind, og hunden reddet ud. Sådan!

I forbindelse med udstillingen havde Specialklubben för Västgötaspets inviteret klubformænd og racerepræsentanter fra hele verden til et møde for en snak om hvad der rører sig omkring vores race ude i verden. Da jeg jo ikke selv var til stede havde Pernille Hansen (på billedet med Søren på bordet) og Charlotte Hanson, som skulle udstille, indvilget i at deltage i mødet som repræsentanter for Danmark. Der deltog ca. 20 personer fra ca. 10 lande, deriblandt Australien og USA. Det primære emne på mødet var blevet den noget forbløffende nyhed for os her i Skandinavien, nemlig at grupper i USA ønsker at ændre avlsarbejdet i retning af lettere, og mere højbenede hunde med henblik på agility. Det var jo ikke et emne som lå vores danske repræsentanter på sinde, men det var dog en både interessant og skræmmende nyhed. For, som det blev udtrykt, hvis de alligevel ikke vil have Västgötaspidsen som den er, hvorfor i alverden anskaffer de den så? Det virker jo fuldstændig forrykt at anskaffe en ur-race, blot for at ødelægge årtiers avlsarbejde, hvor hovedformålet netop har været at bevare racen så oprindelig som muligt. Når man samtidig tænker på, at der allerede er Västgötaspidser blandt verdens bedste agilityhunde, så bliver det endnu mere uforståeligt. Så der forestår specielt den svenske raceklub et stort arbejde i at prøve at få disse planer forpurret. Heldigvis er racestandarden ikke sådan at komme udenom, men man har jo set skræmmende eksempler på, at en racestandard alligevel er blevet fortolket i retning af et aktuelt modelune, med katastrofale følger, ikke mindst for sundhedstilstanden. Så selvom der nok ikke var så meget at komme efter, set med danske øjne, så var det alligevel interessant at få lidt at høre om hvad der rører sig i det store udland.

Men hvordan klarede vores danske hunde sig? Jo, både Charlottes Pippi og Pernilles Søren fik Very Good. Så det var jo et ganske pænt resultat, ikke mindst da det jo var i konkurrence med verdenseliten blandt Västgötaspidser. Og en bekræftelse på, at vi her i Danmark er i stand til at fremvise hunde, som lever op til racestandarden. Så tillykke til Pernille og Charlotte :o)

Västgötaspids Landstræf 2008 (se billeder under Billeder fra tidligere...)

Lørdag d. 23. august havde vi vores årlige Landstræf. For første gang i 11 år blev det afholdt i Jylland. Noget kunne tyde på at arrangementer af den art har været savnet i det Jyske, ikke mindre end 30 personer med lige så mange Västgötaspidser + en Labrador var mødt op. Kirsten Bechsgaard og Helle Richelieu havde stået for hele arrangementet, bistået af Susanne Christoffersen, som stod for lege og "konkurrencer". Lise og Chr. Iver havde velvilligt stillet det meste af deres ejendom til vores rådighed, og også taget del i forberedelserne, så vi havde de bedste rammer, både ude og inde, for vores træf. Desværre havde værtsparret ikke selv mulighed for at være til stede, men deres voksne døtre og en svigersøn gjorde alt hvad der stod i deres magt for at vi skulle føle os velkomne, og var med hele vejen igennem. Selv vejret var med os. På Sjælland og Fyn stod regnen ned i stænger hele dagen, men i Brædstrup fik vi kun en enkelt byge, ellers var vejret tørt og lunt. Så alt i alt perfekte rammer for dagen.

Efter at Helle havde budt velkommen, og fortalt lidt om planerne for dagen samledes vi i Pilestalden til kaffe, hjemmebag, frokost og en masse snak på kryds og tværs. Derefter tog husets svigersøn Rasmus os med på en dejlig gå-tur på ejendommens jorder, og fortalte lidt om stedet og om driften. Tilbage fra turen blev det til en kop kaffe mere, og mere snak, og så havde Susanne sat forskellige redskaber op, bl.a. en slags forhindringsbane, hvor 2 hold "konkurrerede" om at få hunde og hundeførere igennem. Alle kneb gjaldt, også snyd, hvis det blev gjort med charme og underholdning. Det var det ene hold der vandt ;o) Susanne havde også forskellige ting og øvelser man kunne forsøge sig med som man nu havde lyst, bl.a. en flyballmaskine, en slalombane og et hjørne til hundefodbold. Det kom der meget sjov ud af, mange forsøgte sig med div. træningsredskaber og -metoder, mens andre sad og sludrede. Det blev til en rigtig sjov og hyggelig eftermiddag. Sidst på eftermiddagen begyndte man at bryde op, flere end vi havde regnet med. Så da grillen blev tændt var der kun 5-6 stykker tilbage udover værtsfamilien, så der var plads nok på grillen, og salat nok til alle til flere dage. Men alt i alt en rigtig god dag for både hunde og deres mennesker. De fleste hunde løb frit rundt imellem hinanden, og legede eller tussede rundt som de nu ville. Ingen slagsmål, en smule hanhunde-fnidder, som alligevel ikke blev til noget, ellers kom alle hunde fint ud af det med hinanden. Så jeg er sikker på at alle hundene har sovet godt ovenpå en lang og god dag.

Arrangementet blev omtalt i Brædstrup Avis, det kan ses på avisens hjemmeside, uge 35, side 22.

Slut med Lejre i efterårsferien

Der bliver ikke længere hundedage på Lejre Forsøgscenter. Leonora Thofte fra forsøgscentret skriver:

Kære alle tidligere deltagere på de historiske hundetræf på Lejre Forsøgscenter

Vi vil gerne sige en stor og varm tak til alle, der har deltaget i hundetræffet gennem årene!
Det har været dejligt at møde både jer og jeres skønne hunde!

Men, men, men I år har vi besluttet ikke at fortsætte, da Lejre Forsøgscenter har haft hundetræf i mange år og det nu er tid til at forny programmet.

Endnu engang mange tak for indsatsen og for de hyggelige stunder på overdrevet og i områderne! Vi håber I har lyst at komme som gæster i efterårsferien og tag gerne hundene med!

Vi siger også tak for at fik lov at være med. Det gav os jo en rigtig god mulighed for at få præsenteret vores race til et bredere publikum. Nu må vi gå i tænkeboks, og se om vi kan finde ud af en anden måde at få udbredt kendskabet til vores dejlige hunde.

Mentaltest

Lørdag d. 25. oktober 2008 arrangerer vi mentaltest på Rolloskolen i Faxe. Deltagerprisen bliver kr. 400 pr. Västgötaspids. Arrangementet er primært for Västgötaspidser, men bliver der plads er andre racer også velkomne. Prisen for fremmede racer er kr. 450. Tilmelding kan ske til undertegnede. På racehjemmesiden kan du se nærmere information om arrangementet. Der kan du også finde information om mentaltest, se under "Om racen". Der er også link til Dansk Kennel Klubs side om mentaltest.

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


AUGUST 2008

Siden sidst

Søndag d. 22. juni havde vi en dejlig Gå-tur i skovene omkring Skjoldnæsholm. Det var Alf havde foreslået turen, og han havde fundet en fin rute, som kom lidt omkring i det smukke midtsjællandske skovrområde. Vi var ikke så mange, 6 hunde og 7 mennesker, men vi havde en rigtig god og hyggelig tur i tørvejr, regnen ventede lige med at gøre alvor af sine trusler til vi var tilbage ved bilerne, så det kunne jo ikke have passet bedre.

I forrige nummer af Spidshunden, og på klubbens hjemmeside, kan man læse et godt og fyldigt referat fra Spidshundens generalforsamling d. 20. april 2008. Der er dog lige en enkelt ting, som er smuttet, nemlig den livlige debat der var omkring præmier på klubbens udstillinger, bestyrelsens beslutning om at nedlægge præmieboden, og valget af alternativet med værdikuponer til en internetbutik. Der var en del debat, dels om betydningen af, at man ikke længere kan få en præmie med hjem på dagen, om indholdet af den nu nedlagte præmiebod, og om valget af en internetbutik som alternativ. Jeg har efterfølgende stillet forslag til den nye bestyrelse om, at man genopretter præmieboden, men i en forenklet og tidssvarende form, men samtidig beholder systemet med en værdikupon, som skulle gælde til en landsdækkende kæde af dyretilbehørsbutikker. Det skulle således være muligt at vælge, om man vil have en brugbar præmie med hjem på dagen, eller vil handle sin præmie senere i en butik, med mulighed for at spare sammen af værdikuponerne. Så må vi se hvordan dette forslag bliver modtaget i bestyrelsen.

Omkring fremtidige aktiviteter, så er det jo vores Landstræf d. 23. august som står først for. Der er sendt invitationer ud på mail, og du kan se invitationen i sidste nummer af Spidshunden. Der ligger også info på vores racehjemmeside. Vi håber selvfølgelig på et stort fremmøde både af "gamle" og nye ansigter, så vi kan få en rigtig sjov og hyggelig dag sammen med vores dejlige vovser. HUSK, der er tilmeldingsfrist 10. august til enten Kirsten Bechsgaard eller undertegnede.

27. september 2008 er der Hyrdetest (vallanlagstest) i Vankiva, Sverige. Her har du mulighed for at få testet din hunds egenskaber for at hyrde kvæg. I Vankiva er de vant til at der kommer danskere, så der er ingen nævneværdig sprog"forbistringen". Det er endnu kun datoen der er fastlagt, jeg lægger information og link på racehjemmesiden så snart der er noget nærmere.

Lørdag d. 25. oktober 2008 arrangerer vi Mentaltest på Rolloskolen i Faxe. Deltagerprisen bliver kr. 400 pr. Västgötaspids. Arrangementet er primært for Västgötaspidser, men bliver der plads er andre racer også velkomne. Prisen for fremmede racer er kr. 450. Når dette læses vil racehjemmesiden være opdateret med nærmere information om arrangementet. Om mentaltest, se sidste nummer af Spidshunden, og racehjemmesiden under Om racen. Der er også link til Dansk Kennel Klubs side om mentaltest.

Jeg ved ikke om der bliver Hundedage i Lejre Forsøgscenter i efterårsferien i år, der er endnu ikke noget om det på deres hjemmeside. Men jeg holder øje med det, så snart der er noget nærmere skriver jeg det på racehjemmesiden.

Mange hilsner, og fortsat god sommer til alle

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


JUNI 2008

På banen igen…

Spidshunden har fået ny redaktør. Endelig! Så nu kan vi formentlig igen regne med, at de indlæg vi møjsommeligt sidder og skriver også kommer med i bladet.

Spidshundeklubben holdt generalforsamling d. 20. april 2008. Det var noget af en maraton-forestilling. Jeg gik efter 8½ timer, da var man ikke færdige endnu. Næste gang vil jeg sørge for pasning af hundene, så jeg kan få det hele med.

Noget af det der skabte livlig debat var netop Spidshunden. Det viste sig, at mange, som jeg, havde oplevet at sende indlæg, som ikke var kommet med, og der var generel utilfredshed med det efterhånden meget tynde blad, tyndt både i sidetal og i indhold. Samtidig påstod både den daværende redaktør (som dog ikke var til stede) og den afgående formand, at det tynde blad skyldtes, at medlemmerne ikke havde sendt indlæg. Det affødte naturligvis både en del protest, og også en del debat, om konsekvenserne af det tynde og kedelige blad, om bladets betydning for medlemstallet, og om hvad man kunne ønske sig af bladet fremover.

Der var naturligvis mange andre ting til debat, men jeg er sikker på at der andetsteds i bladet vil være et fyldigt referat, referenten, i øvrigt vores nye redaktør, skrev i alt fald så pennen glødede under hele seancen, så ikke mere om det her.

Vores årlige Landstræf afholdes i år i Jylland. Det har længe været et ønske kunne holde Træf i det Jyske, i det hele taget at der kom nogle aktiviteter på den anden side af Storebælt, så vores Jyske og Fynske venner kunne få mulighed for at deltage, uden at det kostede en stang guld, både i penge og i rejsetid. Nu ser det heldigvis ud til, at der er "gået hul på bylden". Sidste sommer arrangerede Kirsten Bechsgaard og Helle Richelieu en Gåtur omkring Ring Sø ved Brædstrup, med stor succes. I år står de samme "piger" som arrangører af vores Landstræf, det bliver ligeledes ved Brædstrup, som dels ligger centralt i landet, og også bebos bl.a. af Lise og Christen Iver, som har været så venlige at sige ja til at lægge hus og have til. Der er sendt invitation ud på mail, jeg håber den er nået frem, ellers kan den ses her i bladet.

Der er kommet et ønske om, og et initiativ til, en Gåtur på Sjælland. Det bliver i skovene omkring Skjoldnæsholm Søndag d. 22. juni 2008. Vi mødes kl. 10 på P-pladsen Lindebjerg. Den finder man hvis man kommer sydfra ad Skjoldnæsvej (4174 Jystrup), kører forbi Sporvejsmuseet på venstre hånd, derefter forbi Restaurant Kudskehuset på højre hånd, og så lidt længere fremme kommer der en vej til højre, der ligger P-pladsen. Ellers check racehjemmesiden under Aktiviteter, der er et link til Dansk Skovforenings hjemmeside, hvor der er kort over området.

Lørdag d. 25. oktober 2008 arrangerer vi igen Mentaltest. I maj 2007 havde vi vores første mentaltest. Det var en stor oplevelse, selvfølgelig ikke mindst for de deltagende hunde, og deres ejere. Nu ser det ud som om der igen er ved at være et behov, så nu prøver vi igen. Det meste er på plads, stedet er dog endnu ikke fastlagt, jeg håber det kan blive på Rolloskolen i Faxe ligesom sidste gang, men i skrivende stund har jeg endnu ikke fået svar. Men mere om det i næste nummer af Spidshunden.

For lige at opsummere, så fik vi i 2006 sammen med Dansk Kennel Klub udfærdiget en Ønskeprofil for Västgötaspids. Ønskeprofilen er det der danner grundlag for mentalbeskrivelsen. Ønskeprofilen kan ses på DKK’s hjemmeside på adressen http://www.dansk-kennel-klub.dk/998/301. Her kan man også læse om hvad en mentalbeskrivelse egentlig er, og hvorfor den er så vigtig. Langt hen ad vejen er det naturligvis et redskab for opdrættere, således at man ikke kun avler på smukke og fysisk sunde hunde, men også på dem som er mentalt sunde, og som har egenskaber som ønskes bevaret eller styrket i racen, og som måske ikke opleves så tydeligt i dagligdagen.

Men det er også et redskab for den enkelte hundeejer, som kan give kendskab til netop din/jeres hunds mentale egenskaber, stærke og svage sider, som kan være til hjælp, både på træningspladsen, men også i den daglige omgang med hunden i hjemmet.

I et af de indlæg som ikke kom med i Spidshunden havde jeg skrevet lidt om de ønsker der har været fremme om en Rally-dag for Västgötaspidser (om Rally, eller Rally-O, se hjemmesiden eller Spidshunden oktober 2007). For de der ikke har set indlægget på hjemmesiden, så havde vi fundet en instruktør, som dog lige skulle på kursus først. Desværre viste det sig, at kurset var så ”tyndt”, at instruktøren ikke følte at have fået den fornødne ballast til selv at kunne stå for en kursusdag. I marts skulle instruktøren på et nyt kursus. Men heller ikke efter dette kursus føler instruktøren sig tilstrækkeligt "klædt på" til at ville binde an med at formidle sin viden videre. Problemet er, som jeg forstår det, at kurserne nærmere har haft karakter af træningsdage, end egentlige kurser for kommende instruktører. Det har f.eks. ikke været muligt at få at vide, præcis hvordan de enkelte øvelser skal udføres, hvordan dommere bedømmer de enkelte øvelser, hvad de ser på og lægger vægt på. Og da det i Rally netop handler om at udføre en serie øvelser så præcist, så korrekt og så hurtigt som muligt, så er det væsentligt at instruktøren ved hvordan slutmålet skal være, for at kunne give den korrekte instruktion. Så det bliver desværre ikke umiddelbart til noget med en Rally-dag i Västgöta-regi. Men hvis andre kender en instruktør, eller der viser sig en anden mulighed, så kan vi jo altid vende tilbage til det.

Mange hilsner, og god sommer til alle

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


APRIL 2008

Lidt fra racerepræsentanten

Ja, desværre manglede mit indlæg i februar nummeret af Spidshunden. Det var ikke dovenskab fra min side, jeg havde sendt et indlæg, men af ukendte årsager var det ikke med. Ikke fordi der var noget epokegørende nyt, men ærgerligt er det nu alligevel. Fremover lægger jeg mine indlæg ud på racehjemmesiden straks de er skrevet, så kan de i alt fald læses der. Der ligger indlægget fra februar selvfølgelig også.

Denne gang er der lidt nyt at fortælle. En rigtig god nyhed er, at vi i år får mulighed for at holde vores årlige Træf i Jylland :o) Lise og Christen Iver i Brædstrup har sagt ja til lægge hus og have til. Det bliver lørdag d. 23. august 2008. Endnu er det ”kun” tid og sted der er på plads, der kommer selvfølgelig mere info senere, men sæt allerede nu dagen af til hyggeligt samvær med en masse andre Västgötaspidser og deres ejere.

For nogen tid siden var der ønsker fremme om en Rally-dag for Västgötaspidser (om Rally, eller Rally-O, se hjemmesiden eller Spidshunden oktober 2007), og vi havde også fundet en instruktør, som dog lige skulle på kursus først. Desværre viste det sig, at kurset var så ”tyndt”, at instruktøren ikke følte at have fået tilstrækkelig ballast til selv at kunne stå for en kursusdag. Men det er ikke glemt. Instruktøren skal på et nyt kursus i marts, som der formentlig er mere ”kød” på, i alt fald vil vi derefter vide, om vi får mulighed for at gennemføre en Rally-dag. Så hold øje med hjemmesiden, der bliver lagt info ud så snart der er noget nyt.

Til slut en lille ”efterlysning”. Har I ikke nogle billeder af jeres dejlige hunde? Vi mangler i den grad billeder, både her i bladet, men især på hjemmesiden, hvor der jo bare ikke kan komme billeder nok :o) Vi tager nok alle sammen et hav af billeder af vores hunde, og der er uden tvivl nogle rigtigt gode, søde og/eller sjove imellem, som bare ligger gemt i skuffen eller på computeren. Så hvorfor ikke finde dem frem, og dele dem med os andre? Send på mail eller post, det er lige meget (dog med frankeret retur-kuvert, hvis du vil have papirbilleder retur), så lægger jeg dem på hjemmesiden.

Mange hilsner
Connie Kisselhegn
RacerepræsentantUdover dette indlæg har jeg samtidig sendt nedenstående indlæg til Spidshunden

Vores stakkels blad

Jeg synes efterhånden, at vores medlemsblad er blevet noget tyndt, både i sideantal, og i indhold. Indlæg fra bare 8 racer havde fundet vej til det sidste nummer af bladet. Normalt er der indlæg fra 13-14 racer, som ellers trofast har skrevet indlæg i blad efter blad. Også fra min race manglede der indlæg, til trods for at det rent faktisk både var skrevet og sendt, men det kom bare ikke med. Om noget tilsvarende gør sig gældende for de andre racer ved jeg ikke, men hvis også indlæggene fra de enkelte racer forsvinder fra bladet, så bliver der godt nok ikke meget tilbage.

Sideantal gør det naturligvis ikke alene. Og om vi igen skal have udstillingsresultater med i bladet, ved jeg ikke. Men tidligere indeholdt bladet artikler og information af almen interesse. Det synes jeg vi med fordel, og ved fælles hjælp, kunne sigte på at komme tilbage til.

På sidste generalforsamling var der stemning for at bevare bladet med 6 udgivelser årligt. Siden da er bladet bare blevet tyndere og tyndere. Derfor synes jeg bestyrelsen skulle genoverveje, om vi ikke ville være bedre tjent med 4 ordentlige blade om året, i stedet for 6 af den type vi har set på det sidste.

Med venlig hilsen
Connie Kisselhegn
Racerepræsentant for Västgötaspids


FEBRUAR 2008

GODT NYTÅR. Jeg håber at alle, både 2- og 4-benede er kommet igennem jul og nytår uden men. Her i huset har vi for første gang nogensinde prøvet medicin i forbindelse med hundenes angst for nytårsfyrværkeri. Men jeg synes nu ikke jeg kan påstå, at det er metoden. Jeg startede med at give Danny, som har det værst, ½ angstdæmpende pille et par dage efter jul, i forbindelse med at salget af fyrværkeri startede, og selvfølgelig blev afprøvet. Den halve pille havde en fantastisk virkning, så jeg var jo både glædeligt overrasket, og fortrøstningsfuld, med den virkning skulle det nok gå. Men så var det som om, at jo mere medicin jeg gav ham, jo mere skulle der til for at opnå virkningen. Og der var jo kun tale om et forløb på ganske få dage. Selve nytårsaften (i går, i skrivende stund) supplerede jeg med en beroligende pille. Men jeg synes ærlig talt ikke at virkningen var særligt imponerende. Danny gøede vildt ad hvert et knald. Og så var det oven i købet ikke særligt slemt her, hverken tæt på, eller langvarigt. Om Dannys reaktion ville have været meget anderledes uden medicinen ved jeg ikke, men det er i alt fald ikke sådan at jeg kan gå ud og sige, at sådan kan man bare gøre. Så desværre, ingen mirakel-råd herfra.

Ellers er jeg bange for at det bliver en meget tynd kop the denne gang, der er ganske enkelt ikke sket noget som helst siden sidst. Og lige umiddelbart er der ingen planlagte aktiviteter. Vi håber jo på at kunne holde træf i det Jyske i år, men det er p.t. ikke nået længere end til hensigten.

Så det må vist blive ordene i denne omgang. Håber at der vil være mere at skrive om, når vi når til næste deadline 1. marts.

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant