2007      

Startside
Op

DECEMBER 2007

Siden sidst…

…har vi været i Lejre Forsøgscenter til det årlige Historisk Hundetræf. I år var vi flyttet til Båldalen, som var mere afgrænset end der hvor vi tidligere har været, og der var opstillet boder med forskelligt håndværk. Det virkede mere sammenhængende, så det var en fin løsning. Som de tidligere år kunne man få testet sin hund på får, og der var lavet en natur-agilitybane af halmballer, pileflet og pinde, som var til fri afbenyttelse. Vejrguderne var ikke med os hele tiden, det meste af onsdagen stod regnen ned i stride strømme. Alligevel var der godt besøgt, og vi havde et par rigtigt hyggelige dage med megen snak. Mange af centrets almindelige besøgende, som lagde vejen forbi for at se de mange forskellige hunde, og flere havde benyttet lejligheden specielt til at komme og se Västgötaspidserne, og få en snak om vores hunde. Vi var fint repræsenteret, jævnt fordelt på dagene, tak til alle som havde afsat tid til at være med på vores ”stand”.

Der har været ønsker fremme om vi ikke kunne lave noget med hyrdning i raceregi. Jeg har prøvet at finde ud af hvilke muligheder der er, bl.a. var jeg med på sidelinien på et kursus i KHKG-regi (KHKG = Klub for Hyrde-, Kvæg- og Gårdhunde), hvor mange af racerne hyrder tæt ligesom Västgötaen. De hyrder som afholdt kurset deltager også i hyrdekonkurrencer både i Europa og i USA, og det var spændende at se og høre om hvordan hyrdearbejdet også kan bruges som sport. Det var et rigtigt godt kursus, og man var også interesseret i at lave et kursus specielt for västgötaer. Ligeledes vil Jeanette Johnsson, som vi jo kender bl.a. fra Lejre, gerne lave et Västgöta-kursus. Men det har været svært at få en fornemmelse af hvor stor interessen egentlig er, så jeg har ikke ville binde an med at aftale et egentlig Västgöta-kursus. Men både ”konkurrence-hyrderne” og Jeanette Johnsson holder ind jævnligt kurser, som vi er mere end velkomne til at deltage i. Kontaktperson for hyrdning i KHKG-regi er Camilla Runchel, tlf. 2255 0648, mail kontakt@tiptopaussie.dk, og Jeanette Johnsson kan kontaktes på tlf. 2169 8108, mail jeanette@hyrdehund.dk.

I 2008, nærmere bestemt søndag d. 6. juli, afholdes der Verdensudstilling i Stockholm. Det særlige ved denne udstilling er, at den jo afholdes i Västgötaspidsens hjemland. Og som svensk race får man meget store rabatter ved tilmelding. Ved tilmelding senest d. 3. marts 2008 er prisen for Västgötaspidser 20 € mod 60 € for andre racer. Ellers er tilmeldingsfristen d. 21. april 2008, og da er prisen for Västgötaspidser 30 € mod 80 € for andre racer. Så måske var det værd at overveje at tilmelde din(e) hund(e), tænk hvis den gik hen og blev Verdensvinder, det ville da være noget :o) Se mere om Verdensudstillingen på http://www.worlddogshow.meyes.net/

I tilknytning til Verdensudstillingen afholder SKV (Specialklub för Västgötaspets) udstilling i området omkring Stockholm, det bliver lørdag d. 5. juli 2008. Så der er mulighed for at "slå 2 fluer med ét smæk". Se mere om priser og tilmelding på http://www.skv76.se/

Hvis du overvejer at deltage i disse udstillinger, så vær allerede nu opmærksom på, at din hund skal have en gyldig rabiesvaccination. Er din hund ikke allerede rabiesvaccineret, eller har du ikke fulgt den op, så tager det op til 6 måneder, da der skal gå 120 dage fra seneste vaccination for der kan testes for antistoffer, og denne test SKAL være positiv. Så det er en langsommelig proces at starte op med, til gengæld skal vaccinen herefter bare vedligeholdes (spørg dyrlægen) for at være gyldig.

I Australien er der udkommet en bog om Västgötaspidsen. Det er jo ikke hver dag der udkommer en bog specielt om vores race, så det er jo lidt af en sensation. Jeg har ikke set bogen, har heller ikke hørt noget om den endnu. Den er ikke til salg i Danmark, så hvis du vil have fat i den kan du bestille den over nettet. Se mere på racehjemmesiden under Nyheder og Info.

De tanker vi havde om at lave en Rally-O dag bliver desværre ikke til noget, ikke lige nu i alt fald. Den instruktør som vi havde kontakt med skulle ”lige” deltage i et kursus først, men kurset viste sig ikke at være så omfattende, som først antaget, så instruktøren mener ikke at det gav tilstrækkelig ballast til at han selv vil påtage sig rollen som instruktør. Men der arbejdes videre på sagen.

Til slut vil jeg ønske alle en Rigtig God Jul, og et Godt og hundevenligt Nytår.

Med venlig hilsen

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


OKTOBER 2007

Lidt nyt fra racerepræsentanten

Siden sidst har vi haft vores Træf. Det var en meget hyggelig dag med 14 mennesker og 17 hunde, endda 2 familier fra det jyske, det var flot. Pernille og Per havde i lighed med sidste år formået at skabe nogle rigtig gode rammer om dagen, og Alf havde, også i lighed med sidste år, strikket nogle gode og sjove lege og aktiviteter sammen. Vejret var bare perfekt, ikke for varmt og ikke for koldt, og tørvejr, hvilket Pernille havde sørget for ved at sende Per i byen efter pavilloner, tak for det ;o) Vi mødtes ved 10-tiden, og da mennesker og hunde havde haft tid til at hilse på hinanden, gik vi en tur på en times tid, og fik derefter lidt medbragt frokost. Eftermiddagen gik med div. lege og ”konkurrencer”, hunde”bowling”, hvor hundene skulle søge pølsestykker mellem et antal kegler, uden at vælte keglerne. Det blev dog hurtigt ændret til hvem der kunne vælte flest kegler ;o) Der var ”under hvilke 2 urtepotter gemmer der sig pølsestykker”, og ”hvem kan hurtigst fange en pølse i en spand vand”, der var ”feltsøg” på pølser, og Västgöta-fræs, alt i alt en sjov eftermiddag. Herefter mere snak og mere hundeleg, og der blev uddelt præmier og ekstrapræmier til alle. Så blev der tændt op i grillen, og der blev grillet medbragt kød, som sammen med Pernilles salat blev sat til livs med god appetit. Og så meldte trætheden sig, ikke mindst hos hundene, som bare havde leget og løbet mellem hinanden hele dagen. Så ved 20-tiden brød vi op efter en rigtig god dag. Mange tak til Pernille og Per for at I igen i år ville lægge hus og have til. Næste år håber vi at kunne holde Træf i Jylland.

Til sidste nummer af Spidshunden havde jeg sendt en del billeder (12 stk.) fra vores mentaltest i maj. Desværre kom kun 2 med i bladet. Jeg havde endda ladet et ord falde til redaktøren om, at jeg håbede at vi undtagelsesvis kunne få lov at bredde os lidt, vi er jo ellers ikke den race der tager mest plads op i bladet. Men det kunne vi altså ikke få lov til. Derfor er der også kun indsendt 2 billeder med dette indlæg fra vores Træf, der er jo ingen grund til at sidde og redigere billeder og gøre ved, når man ikke kan regne med at de kommer med. Der er flere billeder på racehjemmesiden, både fra mentaltesten og fra træffet.

Omkring nye aktiviteter vil jeg nævne en ”gammel”, nemlig de årligt tilbagevendende Historiske Hundedage i Lejre Forsøgscenter d. 16. og 17. oktober, tirsdag og onsdag i skolernes efterårsferie. Jeg regner med at vi som sædvanlig vil være der med et antal hunde, så de besøgende kan få en snak om hundene, og se dem ”in natura”. Det plejer at været et par hyggelige dage med en masse snak, både med hundefolk og med besøgende. Har du lyst til at være med på vores ”stand”, så giv et praj til undertegnede. Når du giver tilsagn om at deltage kommer du/I gratis ind, og der er frokost til deltagerne. Du behøver ikke at være med begge dage, men hvis du vil være med må vi kunne regne med dig i alt fald det meste af en hel dag.

”Sæt X i kalenderen” er udgået denne gang, eneste punkt ville være Hundedagene i Lejre. Gåturene drosler vi ned, jeg gør i alt fald, det lader ikke til at der er den store interesse for dem. Dermed selvfølgelig ikke sagt at andre ikke kan arrangere gåture, eller andet for den sags skyld, det er enhver selvfølgelig mere end velkommen til. I så fald kan du bare lade et ord falde til mig med tid og sted, så det kan komme på hjemmesiden, og i bladet i ”Sæt X i kalenderen”.

Til gengæld er der andre ting i støbeskeen. Flere er i gang med at undersøge mulighederne for hyrdearrangementer hhv. på Sjælland og i Jylland, og hhv. på kvæg og på får. Der er også foreslået en Rally-dag i raceregi, hvor vi kan få mulighed for at prøve den forholdsvis nye hundesportsgren Rally (Rally-O (O for Obedience), Rally-lydighed) under kyndig vejledning. I Rally skal man på tid gennemføre et antal lydighedsøvelser, fra det mere enkle som f.eks. ”sit” og ”venstresving” til det noget sværere som f.eks. ”3 skridt baglæns, hunden bakker” og ”stå” og ”dæk” under gang. Øvelserne gennemføres på en bane med 15-20 punkter, hvor hver enkelt øvelse skal gennemføres. Det gode ved Rally er, at det er øvelser fra den almindelige lydighedstræning som bruges i en anden sammenhæng, og at man kan være med på alle niveauer. Det er lidt svært at beskrive her, hvor der er begrænset plads, men jeg satser på at få lagt noget mere ind på racehjemmesiden, det skulle være på plads når dette læses.

Der er endnu ikke sat tidspunkt på de nye aktiviteter, noget bliver måske gennemført allerede her i efteråret. Det når så ikke at komme med her i bladet, som jo først udkommer igen primo december, så hold øje med racehjemmesiden hvis du er interesseret.

Når dette læses har der været Hundens Dag i Tivoli. Jeg håber vi er repræsenteret i år, jeg har hørt fra et par stykker, som gerne ville repræsentere racen, selv har jeg desværre ikke mulighed for at være med. Der har også været Vallanlagstest (hyrdetest på kvier) i Vankiva i Sverige. Vi er nogle stykker der tager derover, det er sjovt at se sin hund arbejde med det som den oprindeligt er blevet brugt til, og se den udfolde sine medfødte egenskaber.

Det var vist ordene for denne gang. Så jeg vil slutte med at ønske et rigtigt godt efterår til alle.

Mange hilsener

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


AUGUST 2007

Fra racerepræsentanten

Ja, lad mig bare starte med den forvirring der var lige efter Spidshundeklubbens generalforsamling d. 22. april 2007, hvor jeg rent faktisk røg ud som racerepræsentant. Det viste sig at være et samspil af uheldige omstændigheder og misforståelser, som blev opklaret 1-2 dage efter Spidshundens deadline for Juni-nummeret. Jeg havde jo været nødt til at forklare hvordan det hang sammen, at jeg var blevet slettet fra hjemmeside osv. Da sagen var opklaret forsøgte jeg at få den bladansvarlige til at slette denne del af mit indlæg i Juni-nummeret, så der ikke blev gjort mere ud af sagen end nødvendigt. Men desværre havde vores nye bladansvarlige, som ellers havde været med inde over forvirringen omkring racerepræsentanter, netop valgt at stoppe, så mit ønske om lige at få slettet disse linier ”druknede” i overdragelsen til den nye bladansvarlige. Men det korte af det lange er altså, at jeg fortsætter som racerepræsentant som om ingenting er hændt, og det er der jo i virkeligheden heller ikke ;o)

D. 13. maj havde vi vores mentaltest. 10 hunde blev testet, 8 Västgötaer, en Terveuren og en Finsk Lapphund. Vi kunne faktisk have mønstret 11 Västgötaer, men af forskellige årsager endte vi med 8, det var flot synes jeg. Vejret var med os, en enkelt let byge om formiddagen, ellers kunne det ikke have været bedre. Det var meget spændende at se hundenes reaktion på de enkelte momenter, ikke alle reagerede som ejerne havde forventet ;o) I det hele taget var det en god og spændende dag, mentalbeskriverne skal alle have stor ros for den måde de afviklede dagen på, jeg tror alle fik noget nyt og interessant om deres hund med hjem.

Søndag d. 17. juni var der en Gå-tur i det Jyske. Kirsten Bechsgaard havde jo taget initiativ til at prøve at få noget i gang i Jylland, og havde sammen med Helle Richelieu arrangeret en Gå-tur omkring Ring Sø. Det blev vældigt godt modtaget, 17 hunde med deres omkring 25 mennesker, det kan vist kun betegnes som en succes, selvom de ikke var specielt heldige med vejret. Det tyder jo på at aktiviteter i det Jyske har været savnet, så vi må håbe nogen har fået lyst til at følge det op :o)

Samme succes kan man ikke sige vi havde til vores Gå-tur omkring Søndersø, Værløse, søndagen efter, d. 24. juni. 4 hunde og 3 ejere kunne det blive til. Nu var der uheldigvis sket det, at også vores ”Sæt X i kalenderen” var smuttet i overdragelsen mellem de bladansvarlige for Spidshunden, derfor er der måske mange som slet ikke har vidst noget om turen. Så det var måske grunden til det ringe fremmøde. Men vi havde en rigtig god tur, vejret var lige tilpas til hundetur, og Søndersø er et smukt sted, så tak til Lone Tinggaard for den fine tur :o)

Vores ”Sæt X i kalenderen” indeholder bare ét punkt denne gang, nemlig invitation til vores årlige Træf. Jeg har i skrivende stund (26. juni) sendt mere detaljerede invitationer ud på mail, men der er måske alligevel nogen som ikke har fået. Da jeg for et par måneder siden skiftede computer ryddede jeg op i mine mail-adresser, jeg har opdaget at jeg har været lidt for grundig. Så hvis du ikke har fået en mail-invitation, eller vil have invitationen sendt med post, så kontakt mig.

Bortset fra er der ikke fastlagt nogen aktiviteter lige nu. Der bliver nok også i år Hundedage i Lejre i efterårsferien, og jeg er ved at checke op på om der er en ”tilgængelig” Vallanlagstest i Sverige her i efteråret. Så bliver der nok en enkelt Gå-tur, formentlig i slutningen af november, vi har snakket om en Jule-tur, med efterfølgende Glögg og æbleskiver, men mere om det senere.

Det har jo været en lidt turbolent tid for vores blad Spidshunden, lad os håbe at det nu er kommet i faste rammer. Men bladet udkommer jo stadig kun hver 2. måned, så jeg vil opfordre til at checke vores racehjemmeside. Jeg synes selv der er ved at komme lidt form på den, og den opdateres i alt fald straks der er noget nyt at fortælle.

Rigtig god sensommer til alle. Håber vi ses til vores Træf

Mange hilsener

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


JUNI 2007

Siden sidst…

”Der er ikke meget at fortælle denne gang… ”

Sådan havde jeg egentlig startet mit indlæg, og var stærkt på vej til at sende det til Berit, den bladansvarlige. Så var det, at jeg pludselig blev opmærksom på en ting, nemlig at jeg rent faktisk ikke længere er racerepræsentant?!?!? Efter Spidshundeklubbens generalforsamling d. 22. april 2007 er vi, i alt fald i teorien, uden racerepræsentant. Det kommer sig af, at jeg åbenbart skulle have bekræftet mit kandidatur til posten efter udløbet at denne min første valgperiode. Dette var jeg ikke opmærksom på, idet jeg mente at man automatisk fortsatte, med mindre der kom andre kandidater, eller man trak sig. Sådan har det, så vidt jeg da ved, altid fungeret. Så om det er mig der har ”bøffet”, eller det er informationen der har svigtet ved jeg ikke, jeg vil selvfølgelig helst mene det sidste , men egentlig er det jo lige meget. Jeg har selvfølgelig kontaktet den nye bestyrelse, men endnu ikke hørt fra nogen af dem. I Spidshundeklubbens love for racerepræsentantskab står der under Valg, 5) at ”SPK’s bestyrelse udpeger racerepræsentanter for de racer, hvor der ikke indkommer forslag fra medlemmerne”. Så jeg kunne da forestille mig, at det er det der kommer til at ske. Det korte af det lange er, at jeg gerne vil fortsætte som racerepræsentant, så hvis ingen har noget at indvende, så vil jeg fortsætte, i alt fald i praksis. Så må vi få det valgtekniske på plads, om ikke før, så i forbindelse med næste generalforsamling.

Det var så lige en ”detalje”, som kom med i sidste øjeblik. Så herunder følger resten af det indlæg, som jeg havde skrevet.

…Der er ikke rigtigt sket noget omkring vores hunde de sidste par måneder. Når dette læses har vi haft vores mentalbeskrivelse, i skrivende stund er jeg ved at lægge sidste hånd på planlægningen, vi har fået så mange tilmeldinger, at vi faktisk kunne fylde arrangementet med Västgötaer, det er meget flot synes jeg. Der bliver dog nok plads til en enkelt ”fremmed” hund, idet en Västgöta der var tilmeldt nærmest for et syns skyld har overladt pladsen til en som havde brug for det. Men meget mere om det næste gang.

Har I kikket lidt på vores nye racehjemmeside? Der mangler i den grad billeder, vil I ikke godt sende nogen til mig? I har garanteret billeder af jeres hunde liggende som fortjener at blive set af andre, søde og/eller sjove billeder, billeder fra træning, leg, hyggestunder, hvad som helst. Der er også kommet et punkt hvor man kan præsentere sin hanhund, hvis man synes han fortjener at indgå i avlen, kik lidt på punktet på hjemmesiden, og send mig et foto af hunden og fortæl lidt om ham, så lægger jeg det ind. Papirbilleder kan også bruges, jeg kan scanne dem, men hvis I vil have dem retur, så send lige en frankeret kuvert med. Jeg vil også gerne have kommentarer til siden, eller ting som I synes bør offentliggøres eller som I har lyst til at fortælle. Det er jo vores ”allesammens” side  

Omkring kommende aktiviteter vil jeg nævne Gå-turen ved Brædstrup d. 17. juni, og en ny Gå-tur, nemlig omkring Søndersø, Værløse d. 24. juni (se nærmere under ”Sæt X i kalenderen). Og så kan det jo også snart blive tid for vores Træf d. 25. august. Men det kommer der mere om næste gang.

Det var vist hvad det kunne blive til denne gang. Så jeg vil slutte med at ønske alle en rigtig god sommer

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Fungerende racerepræsentant


APRIL 2007

Siden sidst

Så er det igen tid til at skrive lidt løst og fast om hvad der rører sig omkring vores hunde.

Mit indlæg i februar nummeret af Spidshunden blev jo desværre en gentagelse af det fra december. De fleste har nok alligevel fået indlægget på mail, så jeg tillader mig at fortsætte hvor det slap.

Først omkring vores racehjemmeside. Den er jo svær at undvære, og da ingen har meldt sig til at tage over efter Lene, så har jeg puslet lidt med en ny. Når dette går i trykken skulle den gerne være kørende. Det er måske ikke verdens mest iøjnefaldende hjemmeside, og der er da også nogle ting som ikke er helt på plads endnu. Men nu er den i alt fald på banen, så håber jeg I vil være med til at peppe den op med billeder, bidrage med forslag, kommentarer, og skrive hvis der er noget I gerne vil have med, eller offentliggjort på hjemmesiden.

Den 25. februar havde vi en dejlig Gå-tur i Teglstrup Hegn ved Helsingør. Det var småt med deltagere, faktisk var vi kun 3, og 3 hunde. Der var ellers kommet tilsagn fra flere, men vejsituationen var jo blæst op til noget nær det katastrofale pga. de store snemængder dagene i forvejen, det forklarer nok det lave deltagertal. Men der var en rigtig god tur Bente og Stig havde lavet til os, området er jo pragtfuldt, så vi regner med at ”genbruge” turen senere.

Så er vores mentaltest d. 13. maj endelig på plads. Jeg har tidligere skrevet en del om mentalbeskrivelser, og værdien af at få mentaltestet også familiehunden, så det vil jeg ikke gøre så meget ud af her. Jeg har dog lige kopieret lidt fra DKK’s hjemmeside om mentaltest:

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende.

I DKK arbejder man for at få øget indsigt i hundens mentale egenskaber. Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Og mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr. DKK’s mentalbeskrivelse blev officielt indført i foråret 1999.

Formålet med mentalbeskrivelse er
· at give specialklubberne et redskab til udarbejdelse af raceprofiler
· at give opdrætterne et avlsredskab
· at give hundeejerne kendskab til deres hundes mentale egenskaber”

Se evt. mere på DKK’s hjemmeside på www.dansk-kennel-klub.dk/997/299 og på vores egen racehjemmeside www.vestgotaspids.spidshundeklubben.dk. Prisen bliver 300 kr. pr. hund, og du kan tilmelde enten til undertegnede eller på www.termin.dk

Jeg har tidligere ”reklameret” for Spidshundedag i Andelslandsbyen ved Holbæk i maj. Dette er aflyst. Lise-Lotte, som har stået for det har sagt fra, fordi hun ikke kunne få nogen til at hjælpe med arrangementet, og så fordi hendes race, Pomeranian, skifter fra Spidshundeklubben til Klubben for Små Selskabshunde.

Til slut lidt om ”Vest for Storebælt”. Man forsøger nu at få nogle aktiviteter i gang i det jyske. I første omgang en Gå-tur i/ved Brædstrup, senere måske flere Gå-ture. Se mere under ”Sæt X i kalenderen”. Vi vil jo også gerne have lagt nogle af de ”landsdækkende” aktiviteter vest for Storebælt, og nu ser det ud til at vi har fået en kontakt i Skanderborg, nemlig Kirsten Bechsgaard, som gerne vil arbejde på at få Jylland og Fyn med på Västgöta-landkortet. Vi har talt om at lægge vores Træf 2008 i Jylland, og herefter skiftevis på Sjælland og i Jylland, der bliver uden tvivl også mulighed for andre aktiviteter.

Rigtig god forsommer til alle :o)

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant


FEBRUAR 2007

Nyt fra racerepræsentanten

Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år, og at ingen har lidt overlast, hverken af julemad eller fyrværkeri.

Siden sidst har vi haft en enkelt gå-tur, nemlig d. 18. november, i Dyrehaven. Der var stort fremmøde, 17 mennesker og næsten lige så mange hunde, det var herligt at se så mange mennesker og hunde, og vi vakte behørigt opsigt blandt de øvrigt skovgæster :o)

Og så er det vel på sin plads at reflektere lidt over året 2006. Vi har efterhånden fået nogle faste punkter på ”årets dagsorden”, ting som vi nu fast deltager i hvert år. Spidshundedagen i Andelslandsbyen Nyvang Pinselørdag kan vel nok kaldes en fast tradition nu. Det løb af stablen for 2. gang i 2006, og Lise-Lotte Jørgensen (Pomeranian) arbejder garanteret på arrangementet for i år, det er i alt fald planlagt (se ”Sæt X i kalenderen”). Hundedagene i Lejre Forsøgscenter i skolernes efterårsferie er også blevet et fast indslag, der deltog vi for 4 gang, og regner bestemt med at være med igen i år. Vores Træf vil jeg jo også gerne kalde en, om ikke årlig, så dog tilbagevendende begivenhed. Vi prøver i alt fald igen i år, weekenden d. 25.-26. august, mere om det senere. Og så har vi jo vores 2-3 årlige gå-ture, som vi ”stædigt” forsøger at holde fast i, selvom deltagertallet ind imellem er temmelig beskedent. Men når der så dukker 15-20 mennesker og hunde op til en gå-tur, som der f.eks. gjorde til vores tur i Dyrehaven, så viser det jo at interessen er der. Så også det fortsætter vi med.

Omkring vores gå-ture, er der så ikke nogen der kunne tænke sig at ”føre an” på en tur i eget lokalområde? Måske synes du ikke at det er særligt interessant der hvor du bor, men alt nyt er jo interessant, både for 2- og 4-benede, uanset om det er land eller by, skov, strand, vej, park, hvor som helst. Så hvis du ”har” en tur på 4-6 km. i dit nærområde, som kunne bruges til en Västgöta-tur, så send mig en mail eller ring, så finder vi en dato og annoncerer det.

Vi har fået vores ønskeprofil i hus. Omsider fristes man næsten til at sige, os der var involveret i det har nok følt det var en langsommelig proces, selvom det nok i virkeligheden bare tog den tid som sådan noget nu tager. Og nu har vi den, så vi kan få gennemført vores mentalbeskrivelse d. 13. maj.

Det leder mig hen til et brev jeg har modtaget fra Spidshundeklubbens Sundhedsudvalg, nemlig resultatet af en undersøgelse baseret på sundhedsskemaer, indsendt af de enkelte hundeejere. Udvalget havde modtaget skemaer for/om 8 Västgötaspidser, og resultatet viste, at 50% havde angivet at deres hund var skudangst, hvilket angiveligt var lidt over middel i forhold til de andre racer. Det nævnes dog ikke i hvilken grad hundene var skudangste. Ikke for at forklejne skudangst, det skal vi være opmærksomme på, det mener jeg også vi er, i og med at vi har fået lavet en ønskeprofil, hvor bl.a. skudangst testes specifikt. Men udover skudangst viste undersøgelsen ingen tegn på skavanker eller sygdomme, hverken fysiske eller mentale, hos Västgötaspids, og det kan vi jo kun glæde os over. Men et statistisk grundlag på 8 individer må overordnet set nok siges at være for lille til at tillægge nogen egentlig værdi.

Så skal vi se om ikke vi kan finde en ny webmaster. Lene Ellekjær har valgt at stoppe som webmaster på vores racehjemmeside pga. en uoverensstemmelse om, og argumentationen for, hvorvidt et indlæg skulle på hjemmesiden eller ej. Lene har gjort et stort arbejde med vores hjemmeside, det skal hun have tak for. Men nu er vi altså uden webmaster, og hjemmesiden opdateres derfor ikke for tiden. Så hvis du, eller nogen du kender, kunne have lyst til at påtage dig denne opgave, så giv undertegnede et pip.

Dette falder lidt uheldigt sammen med, at Spidshundeklubbens bestyrelse (eller noget af den) har valgt at lukke Debatsiden på Spidshundeklubbens hjemmeside, og dermed adgangen til de enkelte racers debatsider. Racens debatside kunne ellers fungere som en slags opslagstavle med aktuel info, hvilket den da også ind imellem har gjort. Foretagsomme spidshundefolk har så oprettet en sideløbende debatside på adressen http://spidshundeforum.dk/forum hvor racen har et eget ”rum”. Men lige i skrivende stund ser det faktisk ud til at denne nye side er gået helt i fejl. Men check det, kommer den op at køre igen vil jeg oprette mig, og bruge den til at formidle nyheder. Ellers skriver jeg til alle som jeg har mail-adresser på, hvis du vil være sikker på at få nyhedsmail fra mig, så send lige din mailadresse til mig, hvis du ikke er sikker på om jeg ikke allerede har den.

Ja, det blev jo til en mindre roman denne gang. Men lidt er der jo sket, og så løber ”teksten”, det håber jeg er okay ;o)

Mange hilsner

Connie Kisselhegn
Racerepræsentant